Поради для чоловіків з інвалідністю, які евакуюються з України

Fight for Right typographic logo, with yellow Ukrainian typography, and black typography for English.

Поради для чоловіків з інвалідністю, які евакуюються з України

Чоловіки з інвалідністю (віком 18-60 років) 

Чоловіки, які мають інвалідність І та ІІ групи можуть бути визнані тимчасово тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я або бути знятими з військового обліку і отримати можливість за бажанням поїхати за кордон. 

Перевірте свої документи, підставою для виїзду буде: 

 • довідка до акту огляду МСЕК (форма №157-1/о), або
 • посвідчення, яке підтверджує інвалідність, або
 • пенсійне посвідчення , або (1)
 • посвідчення, що підтверджує отримання соц допомоги, або
 • довідка для отримання пільг особам з інвалідністю.

Важливо: навіть якщо ви раніше були зняті з військового обліку та/або маєте помітку в вашому військовому квитку про “непридатність до військової служби” вас можуть на кордоні попросити пройти військово-лікарську комісію (ВКЛ) ще раз і надати “свіжий” висновок або про “тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я строком на шість місяців” або про “зняття з військового обліку” – з цими документами ви можете перетнути кордон. 

Чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю: 

➔ дитина з інвалідністю віком до 18 років; 

➔ доросла дитина з інвалідністю віком до 23 років; 

➔ дитина, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, 

➔ дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я; 

Документи, які знадобляться для підтвердження: (2) 

➔ посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю”, 

➔ або довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради, 

➔ або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу,

➔ або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років,

➔ або документ, виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 

(1) При цьому, в пунктах 3 та 4 повинна бути зазначена група та причина інвалідності.

(2) Згідно Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за такими особами з інвалідністю і тяжкохворими дітьми” (реєстр. №7140-1) 

Важливо: у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися одним із членів їх сімей, опікуном, піклувальником, одним із прийомних батьків, батьків-вихователів, який досяг 18-річного віку та здійснює такий супровід. (3) 

Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону. 

(3) Постанова Кабінету Міністрів № 264 від 12 березня 2022 року “Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України” доступно тут
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264-2022-п/print

Чоловіки, які зайняті постійним доглядом за дорослими особами, що його потребують 

Право на перетин кордону мають чоловіки віком 18-60 років, зайняті постійним доглядом за: 

➔ за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка); 

➔ мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи; які здійснюють опіку (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; 

➔ зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; 

➔ зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду; 

➔ зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. 

Документи, які можуть підтвердити догляд (один чи кілька з них, всі одночасно не потрібно): (4) 

 • документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
 • висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу постійного догляду;
 • посвідчення, довідки про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд; 
 • рішення про призначення опікуном; 
 • рішення суду про позбавлення дієздатності та рішення суду про призначення піклувальником, а у разі коли опікуна такій особі не призначено, - у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки), який досяг 18-річного віку.

(4) Постанова Кабінету Міністрів № 264 від 12 березня 2022 року “Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України” доступно тут https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264-2022-п/print

Отримання АРТ 

Люди, які живуть з ВІЛ та були змушені змінити місце проживання, можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем фактичного перебування. Це стосується, які місця фактичного перебування на території України, так і за кордоном. 

У рідному місті - перевірте чи працює СНІД-Центр або через кабінет “Довіра”. 

Якщо ви змінили місце фактичного проживання, вам потрібно звернутись до місцевого СНІД-Центру чи кабінету “Довіра”. Працівники цих установ мають самостійно зв’язатись із СНІД-Центром у вашому місті та підтвердити ваш статус і 

отримання АРТ. За умови відсутності зв’язку, підтвердження може видати Центр громадського здоров’я. 

Гаряча лінія з питань ВІЛ/СНІД працює цілодобово 0 800 500 451 також є чат www.helpme.com.ua 

За кордоном ви можете отримати перелік клінік, які допоможуть стати на облік і отримувати АРТ через ініціативу ECCE Network Group «АРТ українцям за кордоном». https://www.eceenetwork.com/patients 

Звільнення від мобілізації та перетин кордону для чоловіків, які живуть з ВІЛ 

Важливо: наявність ВІЛ+ статусу не означає автоматичне звільнення від мобілізації та дозвіл на перетин кордону! 

Якщо за станом здоров’я ви раніше мали позначку у вашому військовому квитку про: 

 • “зняття з військового обліку”
 • “непридатність до військової служби в мирний час”
 • “обмежену придатність у воєнний час”

Ви маєте знову (зараз!) пройти ВЛК у військкоматі за місцем фактичного перебування і отримати довідку про визнання “тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців”. Якщо ж вас визнано непридатним до військової служби із зняттям з обліку, прослідкуйте, щоб у військовий квиток було поставлено відповідну відмітку або отримайте приписне з такою відміткою Саме ці документи є підставою для перетину вами державного кордону України.

Leave a Reply

Your email address will not be published.